AVÍS LEGAL
0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
 
El present avís legal regula l'ús del lloc web https://www.apartamentospriorat.es/ (en endavant, LA WEB), de què és titular TARRACO TOUR S.L. d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
 
1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
 
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:
La seva denominació social és: TARRACO TOUR S.L.
El seu CIF / NIF / NIE és: B-43372796
El seu domicili social està en: C/VENDRELL 2, 43840 SALOU - TARRAGONA
Inscrita en el Registre Mercantil Tarragona, TOMO 1021 FOLIO 1 HOJA T-8889
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: 977380405
E-mail: https://www.apartamentospriorat.es/
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.
 
2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ
 
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona l'utilització d'alguns dels Serveis oferts a la seva web al previ ompliment de el corresponent formulari. L'accés a determinats serveis és exclusiu per als nostres clients, de manera que s'exigeix el registre previ i l'acceptació de les condicions d'ús. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
 
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar per, entre d'altres:
 
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l'ordre públic.
 
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
 
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure informació.
 
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 
e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
 
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.
 
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
 
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l'ús o accés a la mateixa atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.
 
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
 
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
 
3. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DEL WEB
 
El propietari del Web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat de el lloc web, encara que sempre intentés restablir al més aviat possible la interrupció i en la mesura de les seves possibilitats disposar de mitjans alternatius.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
 
a) La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
 
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.
 
3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
 
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol
activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al propietari de la web, identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions. Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web del propietari del web, s'aplicarà la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de domicili del client o del lloc de compliment de l'obligació.
 
 
3.3 PUBLICACIONS
 
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.
 
  4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
4.1 Informació bàsica sobre Protecció de Dades
 
Responsable: TARRACO TOUR S.L. Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats, mantenir comunicacions per a la consecució d'aquests i mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general. Legitimació: Execució d'un contracte. Consentiment de l'interessat. Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció bersol@ibersol.es
 
4.2. Informació addicional sobre protecció de dades
 
Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?
Identitat: TARRACO TOUR S.L. - CIF: B-43372796 - Adreça postal C/VENDRELL 2, 43840 SALOU - TARRAGONA Telèfon: 977380405 - Correu electrònic: bersol@ibersol.es
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En TARRACO TOUR S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis concertats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, mantenir comunicacions a prop dels mateixos, així com l'enviament de comunicacions inclusivament per correu electrònic, per mantenir-lo informat sobre la nostra activitat en general.
 
Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, i en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats 
• Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre la nostra activitat en general.
 
A què destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal, o que tinguem el seu consentiment.
 
¿Transferències de dades a tercers països?
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TARRACO TOUR S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, en els supòsits legalment establerts, tindrà dret a la portabilitat de les seves dades personals. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas TARRACO TOUR S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a bersol@ibersol.es  o una carta a C/VENDRELL 2, 43840 SALOU - TARRAGONA. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es
 
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un registre d'activitats de tractament, de el qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea, i altres normatives que puguin resultar aplicables, així i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés. Així mateix, TARRACO TOUR S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable a la matèria. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres drets que li puguin correspondre, dirigint-se a el domicili social de TARRACO TOUR S.L. , C/VENDRELL 2, 43840 SALOU - TARRAGONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB adopta les mesures de seguretat corresponents segons la normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi de la mateixa.
 
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l' usuari.
 
La nostra política respecte  al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS
 
L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per IBERSOL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. A l'unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment exprés per al tractament de aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia de la Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la privacitat.
 
En relació a els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i altres drets que li puguin correspondre i que poden ser exercits en el domicili social de TARRACO TOUR S.L. , situat en C/VENDRELL 2, 43840 SALOU - TARRAGONA d'acord amb la normativa aplicable, han de tenir-se en compte els següents matisos:
 
ACCÉS. Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris. RECTIFICACIÓ. Només podrà satisfer en relació a la informació que es trobi sota el control de TARRACO TOUR S.L. per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.
CANCEL·LACIÓ I / O OPOSICIÓ. Com en el cas anterior, només podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota control de TARRACO TOUR S.L., com ara deixar d'estar unit al perfil.
TARRACO TOUR S.L.., realitzés les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil.
Enviament de missatges a través dels canals de la Xarxa Social.
Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.
 
L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.
 
L'usuari, un cop unit a la pàgina de TARRACO TOUR S.L. podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular de les mateixes , gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. Que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.
 
En aquests casos TARRACO TOUR S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari. No sent responsable dels continguts publicats lliurement pels usuaris.
 
L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges es puguin publicar en la pàgina romandran a la Xarxa Social. TARRACO TOUR S.L.  es reserva la possibilitat de realitzar accions en què podran participar els usuaris units a la seva pàgina. Si per a això, és necessari la publicació de bases s'utilitzarà per a això la plataforma de la Xarxa Social, complint sempre amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic llei 34/2002 de 11 de juliol i de qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.
 
La Xarxa Social no avala, patrocina o administra, de cap manera, cap de les nostres accions, ni està associada a cap d'elles. No es considerarà publicitat, el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de TARRACO TOUR S.L. perquè també ells estiguin informats de la seva activitat.
 
A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxes Socials:
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ Twitter: https://twitter.com/privacy